Restaurant Halvemaan - Amsterdam

Restaurant Halvemaan -Amsterdam

Situatie

Zo'n dertig jaar geleden leverde Rosval een van haar eerste grootkeuken fornuizen aan het mooie restaurant Halvemaan in Amsterdam. Rosval was vereerd dat zo’n prominente chef vertrouwen had in ons product. John Halvemaan was destijds bereid om voor onze eerste brochure te poseren bij zijn Rosval fornuis.

Jaren later

Bij de totstandkoming van ons eerste Rosval referentie Boek in 2014 was John Halvemaan wederom bereid te poseren voor zijn fornuis. Tot op de dag van vandaag wordt er nog op het Rosval grootkeukenfornuis culinair eten bereid.

Triest nieuws 

Op 6 februari 2019 namen we kennis van het overlijden van John Halvemaan. Nederland verloor hiermee een bijzondere man, hij inspireerde veel chefs met zijn vernieuwende kookstijl. John Halvemaan was de man die nouvelle cuisine naar Nederland bracht in de jaren zeventig.