Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden Rosval

 

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie binnen Nederland

Rosval hanteert de Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden voor de technologische industrie gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Den Haag op 16 april 2010 onder nr. 29/2010.

Uitgegeven door de Vereniging FME-CWM, Postbus 190, 2700 AD Zoetermeer. © Vereniging FME-CWM / FME Advocaten.

Download hier de Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden.

Internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden

Rosval hanteert internationaal de Algemene Voorwaarden voor de levering en montage van mechanische, elektrotechnische en elektronische producten. Licensed for electronic use by Rosval Production & Development B.V.; Licence N° 11/17/05 ORGALIME

Download hier de Nederlands versie van de internationale algemene voorwaarden

Download the English version of our Terms and conditions here

Télécharger ici la version Française des termes et conditions internationales

Laden Sie hier die Deutsche Version der internationalen Geschäftsbedingungen herunter